บริษัท ไทยวูด สยามอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2545 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบแห้ง  จำหน่ายทั้งไม้แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ และไม้พาเลต ด้วยกระบวนการการทำงานที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย โดยเน้นประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทตระหนักถึง สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา โดยยึดหลักความพึงพอใจของท่าน คือความสำคัญของเรา “Your satisfaction is ourpriority”

Visitors: 3,603