ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ thaiwood-siamindustry.com

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ บริษัทไทยวูดสยามอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบแห้ง จำหน่ายทั้งไม้แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ และไม้พาเลต
ด้วยกระบวนการการทำงานที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและโดยเน้นประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพดี
ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักความพึงพอใจของลุกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทตระหนักถึง สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา โดยยึดหลัก "ความพึงพอใจของท่าน คือความสำคัญของเรา" 

 

 

สินค้าของเรา

Visitors: 3,605